Vietnamese Phrases: Shopping

  Shopping

   

  A favourite activity for many travellers to Vietnam is shopping. With a huge range of unique crafts available Vietnam is a great place to find souvenirs, and thanks to cheap prices and very talented tailors it is also a popular place to have clothes made. By sprinkling some Vietnamese into your shopping not only will it be easier to get things you want but you may even get some better bargains too. Don't forget to take a look at our section on dates, numbers and money too.

   

  Where

  Ở đâu

  Where is Ben Thanh market?

  Chợ Bến Thành ở đâu?

  Where can I buy sun cream?

  Tôi có thể mua kem chống nắng ở đâu?

  How much is it?

  Bao nhiêu tiền?

  It is too expensive

  Mắc quá

  Do you have something cheaper?

  Bạn có cái nào rẻ hơn không?

  Can I pay by card?

  Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không?

  Can I pick it up later?

  Tôi có thể lấy nó sau được không?

  Can you ship it overseas?

  Bạn có gởi hàng ra nước ngoài không?

  Can I have a receipt please?

  Tôi muốn hóa đơn

  Can I try it?

  Tôi có thể thử nó được không?

  It doesn't fit

  Nó không vừa

  Do you have a bigger one?

  Bạn có cái lớn hơn không?

  Do you have a smaller one?

  Bạn có cái nhỏ hơn không?

  It's perfect

  Rất tốt

   

   

   

  Shops

  Market

  Ch

  Night market

  Ch đêm

  Food market

  Ch thc ăn

  Pharmacy

  Tim thuc tây

  Clothes shop

  Ca Hàng qun áo

  Computer shop

  Ca Hàng Vi Tính

  Electronics shop

  Ca Hàng ĐIn

  Supermarket

  Siêu Th

  Bookstore

  Nhà sách

  Department store / Mall

  Khu mua sm

  24 hours

  Hai mươi bn gi / Siêu th mini

   

   

  Clothing

  T-shirt

  Áo thun

  Shirt

  Áo sơ mi

  Suit

  Áo vét

  Trousers

  Qun

  Jeans

  Qun Jean

  Shoes

  Giày

  Sandals

  Xang Đan

  Dress

  Áo đm

  Skirt

  Váy

  Jacket

  Áo khoát

  Rain Coat

  Áo mưa

  Handbag

  Gi

  Sunglasses

  Kiếng mát

  Hat

  Nón (Mũ in Hanoi)

  Helmet

  Nón bo him

  Jewellery

  N Trang

  Watch

  Đng H

  Ring

  Nhn

  Necklace

  Dây chuyn

  Bracelet

  Vòng tay, Lc tay